احداث برج 27 طبقه تجاری،اداری و مسکونی نسیم باکو

اجرای این پروژه برای اولین بار در خاورمیانه و منطقه بصورت تمام اسکلت فلزی پیچ مهره ای پس از انعقاد قراردادی با (شرکت EL.SE.NI)و تامین مالی آن توسط بانک توسعه صادرات در سال 89 آغاز و بر اساس توافقات انجام شده در سال 92 تحویل گردید.

اجرای این پروژه برای اولین بار در خاورمیانه و منطقه بصورت تمام اسکلت فلزی پیچ مهره ای پس از انعقاد قراردادی با (شرکت EL.SE.NI)و تامین مالی آن

توسط بانک توسعه صادرات در سال 89 آغاز و بر اساس توافقات انجام شده در سال 92 تحویل گردید.

  • نوع اسکلت : تمام اسکلت فلزی پیچ مهره ای
  • کارفرما : شرکت EL.SE.NI
  • تامین کننده مالی : بانک توسعه صادرات
  • تاریخ شروع : سال 89
  • تاریخ اتمام : سال 92