بازدید معاون محترم وزیر راه و هیات همراه

بازدید معاون محترم وزیر راه و هیات همراه

بازدید جناب آقای مهندس امینی معاون محترم وزیر راه و هیات همراه از کارخانه آسفالت و پروژه های در حال اجرا در مسیر کرمان - چترود-زرند - راور