سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

دریافت گواهینامه IMS شرکت راهسازی و ساختمانی 115

در سال 1395 با هدف توسعه دامنه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت با ویرایش جدید، پس از 2روز متوالی ممیزی شخص سوم مورخ 17و18 مهرماه به حول قوه الهي، با همت کارکنان تیم IMS و به پشتوانه مدیران ارشد، سازمان موفق به اخذ گواهینامه های:

ISO 9001-2015، ISO 14001-2004،OHSAS 18001-2007  از شرکت  INTERCERT  TUV آلمان گردید.