نظام پیشنهادات

نظام پیشنهادات

كاركنان سازمان، نه ابزار و وسيله بلکه خود عامل تحقق اهداف سازمان هستند. سازمانهایی که بدین حقیقت پی برده اند جلب مشارکت کارکنان را در صدر برنامه های خود قرار داده اند، چراکه همفکری، مشارکت و بهره گيری از خرد جمعی موجب می شود تا امور به وجه بهتری انجام شود. همچنين منابع انسانی از عوامل زيربنایی فرآيند توسعه محسوب می شوند، و هرگونه توفيق در فرآيند توسعه پايدار مشروط به توفيق در توسعه منابع انسانی است. ازاين رو نظام‌های مديريتی توسعه‌ منابع انسانی از جايگاه ويژه‌ای در تحقق اهداف سازمان برخوردار است.

نظام پیشنهادها به عنوان يک نظام مطلوب و کارآمد، هم از لحاظ نظری و هم در عمل، كارآيی و اثربخشی خود را درجهت توسعه منابع انسانی در بسياری از کشورهای جهان، از جمله کشور عزیزمان ایران، به اثبات رسانده شرکت راهسازی و ساختمانی 115 برآن است تا درقالب استقرار نظام پیشنهادها يک نظام همفکری، هم‌انديشی و همكاری و زمینه ای برای بهره گیری از خلاقيت‌ و ساير توانايی های خانواده 115 به وجود ‌آورد، تا با همکاری کليه اعضای اين خانواده، اعم از كاركنان شرکت، مشتركين، ارباب رجوع، خانواده كاركنان، بازنشستگان، پيمانكاران و ساير ذینفعان بیرونی، برای حل مسائل و ارتقای بهره‌وری فعالانه انديشيده و هوشيارانه اقدام نمايد.

)شایان ذکر است که ارائه پیشنهاد محدود به موارد خاصی نبوده و طرح پیشنهاد در هر موضوعی بلامانع است(.

برای ارائه پیشنهاد کافی است به آدرس www.pishnahad.115co.com رفته وپس از تکمیل فرم عضویت نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام نموده و یا تصویر زیر را دانلود کرده و پس از تکمیل، آنرا در صندوقهای تعبیه شده در محل کار خود جهت دبیرخانه نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها ارسال نمائید.

اين دبير خانه همواره منتظر پيشنهادهای سازنده شما عزیزان می باشد.

 

برای دریافت فایل پیوست روی کادر کلیک کنید