سیستم مدیریت یکپارچه IMS

سیستم مدیریت یکپارچه IMS

دریافت گواهینامه IMS شرکت راهسازی و ساختمانی 115

در سال 1395 با هدف توسعه دامنه استقرار سیستم مدیریت یکپارچه و پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیت با ویرایش جدید، پس از 2روز متوالی ممیزی شخص سوم مورخ 17و18 مهرماه به حول قوه الهی، با همت کارکنان تیم IMS و به پشتوانه مدیران ارشد، سازمان موفق به اخذ گواهینامه های:

ISO 9001-2015، ISO 14001-2004،OHSAS 18001-2007  از شرکت  INTERCERT  TUV آلمان گردید. 

 

سیستم مدیریت زیست محیطی

ابزاری است که سازمان را قادر می سازد تا به آن سطحی از عملکرد زیست محیطی که مقرر میدارد، دست یابد و آن را به طور نظام یافته کنترل نماید. ایجاد و به کارگیری یک سیستم مدیریت زیست محیطی به خودی خود و الزاماً موجب کاهش فوری پیامدهای نامطلوب زیست محیطی نمی گردد. پس همانطور که ملاحظه شد نباید انتظار داشت که بلافاصله پس از استقرار استاندارد ISO 14001 تمامی مسائل زیست محیطی رفع گردد، بلکه توجه اساسی باید بر استقرار مناسب و بهبود مستمر آن باشد.

برخی از فوائد اجراء و استقرار استاندارد ISO 14001  :

 • كاهش اثرات زيست محيطی مخرب از طريق منظم نمودن فعاليت های زيست محيطی.
 • اطمينان از قانونمندی تمامی فعاليت های كاری به دليل پيروی ازهمه نيازمندی های قانونی زيست محيطی كه شركت بايد آن را اجرا نمايد.
 • بهبود انگيزش و آگاهی كاركنان در خصوص توجه به محيط زيست با درگير نمودن كاركنان و مشاركت آنها در فرآيندهای زيست محيطی.
 • پیشگیری از آلودگی.

 

بهبود تصوير سازمان و توانايی رقابتی آن با بكارگيری سيستم مديريت به عنوان چارچوبی كه در بر گيرنده فعاليت ها و توجهات زيست محيطی بوده و با سيستمی مستند رعايت الزامات را تضمين می نمايد.

توجه صحیح نسبت به موضوعات محیط زیست و کوشش به منظور کاهش جنبه پیامدهای زیست محیطی، به حداقل میزان ممکن شامل موارد زیر:

 • مدیریت مصرف بهینه انرژی
 • کاهش و در صورت امکان اجتناب از برون ریز خروجی‌های زیان‌آور برای محیط زیست
 • مشارکت و الگو برداری در فعالیت‌های سازمانهای پیشرو در موضوعات زیست محیطی
   
 • کاهش عوامل بالقوه آسیب‌رسان و تأثیرات سوء زیست محیطی خدمات و محصولات به حداقل میزان ممکن با استفاده از تکنولوژی های روز دنیا

سیستم مدیریت ایمنی:

اصول حاکم به گونه‌ای تدوین شده است که خواسته‏ ها و الزامات استانداردها و خطوط راهنمای OHSAS 18001را تأمین نموده و می‌تواند به عنوان مرجعی راهنــما برای پرسنل، کارفرما، پیمانکاران و ممیزانی که قصد ارزیابی سیستم مدیریتHSE  را دارند، مورد استفاده قرار گیرد.

در جهان همه دولتها درباره کنترل ریسکهایی فکر میکنند که ممکن است برای شرکتها رخ دهد و آنها را متحمل خسارت جبران ناپذیری بنماید. اهمیت منابع انسانی و حفظ سلامت و نشاط و ایمنی آنها همچنین مدیریت ریسک، تجزیه و تحلیل و کنترل آن در موضوعات ایمنی و بهداشت شغلی از جمله معیارهای اصلی این شرکت جهت اخذ گواهینامه OHSAS 18001-2007 میباشد.

 

بخشی از فوائد اجرا و استقرار سیستم:

 • کاهش حوادث به صورت سیستماتیک و منظم نمودن فعالیت های ایمنی و بهداشت حرفه ای
 • اطمینان از قانونمندی تمامی فعالیت های کاری به دلیل پیروی از همه نیازمندیهای قانونی که شرکت باید آن را اجرا نماید.
 • بهبود انگیزش و آگاهی کارکنان به علت درگیر نمودن مدیریت ارشد و مشارکت او در فرایندهای ایمنی و بهداشت حرفه ای.
 • بهبود تصویر سازمان و توانایی رقابتی آن با بکارگیری سیستم مدیریت به عنوان چارچوبی که در بر گیرنده فعالیت ها و توجهات ایمنی بوده و با سیستمی مستند رعایت الزامات را تضمین می نماید.

مدیران و پرسنل این شرکت به اصول و عقاید زیر پایبند هستند:

 • حوادث قابل پیشگیری هستند.
 • یکی از اصول اساسی مدیریت موثر و قابل اطمینان، کارآمدی سیستم مدیریت HSEاست.
 • سیستم مدیریت  HSEدارای رویکردی نظام‌مند جهت اطمینان از اجرای اصول و قواعد و نیز بهبود عملکرد آن است.
 • کلیه پرسنل در تمامی سطوح نسبت به اصول HSE التزام عملی داشته و HSE را یکی از وظایف مهم خود می‌دانند.