ساخت و ساز و ابنیه

ساخت و ساز و ابنیه

ساخت و ساز(انبوه سازی،مجتمع های مسکونی،مجتمع های اداری،تجاری و تفریحی و محوطه سازی)

ارتقاء مداوم سطح كيفيت، کوتاه کردن مدت زمان تحویل ساختمان و مسكن، پروژه های تجاری، اداری و تفریحی عظیم و پروژه های ملی و همزمان حفظ محیط زیست از خواسته هاي بر حقي است كه جامعه از توليدكنندگان ساختمان و مسكن، انتظار دارد، تلاش براي پيوستن به اين روند رو به تزايد براي هر كشوري ضروري است. شرکت راهسازی و ساختمانی 115 با داشتن تجربه طولانی در ساخت و ساز و رتبه یک رشته ابنیه (مسکن، ساخت و ساز) و اعتقاد به بالا بردن توان كيفيتي صنعت ساختمان و ... که  خواسته هر متفكري در زمينه صنعت ساختمان است و نگرش به ديگر صنايع و تكنيك ها و بخش ها خود را متعهد به رعایت كيفيت، استاندارد، الزامات ایمنی، حقوق کارفرمایان و مشتریان، حفظ محیط زیست در بعد ساخت و ساز، ابنیه و توليد مسكن بهتر و اقتصادي تر، مناسب و مقرون به صرفه در زمان كمتر و به كارگيري صحيح منابع انساني و صنايع ساختماني و عوامل اقتصادي و نگرش به فناوري ساخت و ساز می داند.